Rosimm第2798期真空白衬衣美女居家床上超薄无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟极致诱惑69PROSI写真

Rosimm第2798期真空白衬衣美女居家床上超薄无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟极致诱惑69PROSI写真

此因伤络瘀凝,气阻风湿,热邪夹杂留恋,日久不出,致成此恙。少时当雨汗,汗遍去绿豆七粒,胡椒七粒,麝香一厘,胶枣一枚。

中酒烦渴,尤好。 如无此药,用地榆末麻油调搽亦妙。

发明山獭禀南奥纯阳之气,故其性最淫。以猪脂煎灰服治肠痈。

 蚊之吮血,不减蛭虫,夜明砂乃食蚊而化者也,本草称其能下死胎,则其能攻蓄血明矣。苦平无毒。

青黑白者,血气已竭,治之难已。 观磨镜者非此不明。

治男子妇人一切风气攻注,四肢骨节疼痛,肢体顽麻,手足瘫痪,言语謇涩者。 松节捶碎一、二升,入铁锅内炒起青烟为度,以老黄酒二、三升,四围冲入,即滤净,以散麻缠作胁下及手心足心,灯火捻之。

Leave a Reply